Da biste videli animaciju potrebno je da preuzmete Flash Player sa Web lokacije kompanije Macromedia.
 

Sertifikati

Razvijajući koncept modernog upravljanja poslovnim sistemom, rukovodstvo se opredelilo za izgradnju i sertifikaciju Integrisanog menadžment sistema u skladu sa zahtevima međunarodnih upravljačkih standarda: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 27001.

Sertifikati kojima se potvrđuje da je organizacija Tehnički remontni zavod Kragujevac uspostavila:

 

Sistem menаdžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) za oblast sertifikacije:

održavanje i uništavanje ubojnih sredstava, obrada i prevlačenje metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta.

Sistemi upraljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005 za oblast sertifikacije:

održavanje i uništavanje ubojnih sredstava, obrada i prevlačenje metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta.

Sistem menadžmenta sigurnošću informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO 27001:2011 za oblast sertifikacije:

tehnička i elektronska podrška održavanju i uništavanju ubojnih sredstava, finansijsko poslovanje i upravljanje dokumentacijom u čvrstom i elektronskom obliku.

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008 za oblast sertifikacije:

održavanje i uništavanje ubojnih sredstava, obrada i prevlačenje metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta.

Sertifikat da je sistem menadžmenta kvalitetom proveren i usaglašen sa standardom kvaliteta SORS 9000/05 za oblast sertifikacije:

održavanje i uništavanje ubojnih sredstava, obrada i prevlačenje metala, opšti mašinski radovi i izrada proizvoda od drveta.

 

Deklaracija o politici IMS-a

Deklaracija o politici kvaliteta

Deklaracija o politici bezbednosti i zdravlja na radu

Deklaracija o politici zaštite životne sredine

Deklaracija o politici bezbednosti informacija